GDPR Privacyverklaring
Datum laatste herziening: 15-06-2021
1.    TOEPASSINGSGEBIED VAN DEZE PRIVACYVERKLARING
1.1     Lawter (“Wij”), is onderdeel van Harima Chemicals Inc., een Japanse onderneming sterk in pine chemicals en gebouwd op producten ontwikkeld met pine chemical bronnen. Wij zijn een toonaangevende wereldwijde leverancier van grafische kunst-, kleefstoffen-, speciale coatings-, aromastoffen- en de synthetische rubberindustrie.  Lawter bestaat uit verschillende gelieerde entiteiten ("Lawter-entiteiten") die persoonsgegevens verwerken.
1.2    Deze GDPR Privacyverlaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens:
door alle Lawter-entiteiten gevestigd in de Europese Unie, ongeacht of de verwerking plaatsvindt in de Unie of niet;
door alle buiten de Europese Unie gevestigde Lawter-entiteiten, voor zover zij persoonsgegevens van betrokkenen in de Unie verwerken in het kader van: het aanbieden van goederen of diensten aan dergelijk betrokkenen in de Unie
1.3    Alle Lawter-entiteiten zijn afzonderlijke en onafhankelijke wettelijke entiteiten. Afhankelijk van de verwerkingsactiviteit in de context waarvan uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, kunnen ze worden gekwalificeerd als een afzonderlijke gegevensbeheerder of een gezamenlijke gegevensbeheerder met een of meer van de andere Lawter-entiteiten. Geen van de Lawter-entiteiten is aansprakelijk voor de handelingen of nalatigheden van de andere Lawter-entiteiten.
1.4    Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen en uw persoonlijke gegevens op een open en transparante manier te verwerken, in het bijzonder met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ("GDPR").

 2. WAT WORDT GEDEKT DOOR DEZE GDPR-PRIVACYVERKLARING?
2.1 Met deze GDPR-Privacyverklaring willen we u informeren over waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer wij onze bedrijfsactiviteiten uitvoeren of wanneer u onze websites ("de Sites") en alle diensten die wij via de Sites aanbieden, gebruiken, aan wie we die informatie geven, wat uw rechten zijn en met wie u contact kunt opnemen voor meer informatie of vragen.
2.2 Wanneer we naar "de Sites" verwijzen, bedoelen we de webpagina's met een URL die begint:
- https://www.lawter.com/: onze algemene bedrijfswebsite;
- https://www.lawter.be/: de website van ons Belgische bedrijf Lawter Europe BV
2.3 Als u meer informatie wenst over welke cookies wij op de Sites gebruiken en hoe u ze kunt beheren, raadpleeg dan onze afzonderlijk cookie beleid.

2.4 De Sites kunnen linken naar andere sites die worden aangeboden door entiteiten van andere gelieerde bedrijven of door derden. Hoewel we alleen proberen te linken naar sites die onze hoge normen en respect voor privacy delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacypraktijken van andere websites. Bij het linken naar dergelijke sites, raden we u ten zeerste aan om de GDPR-privacyverklaringen op deze sites te bekijken voordat u persoonlijke gegevens vrijgeeft.
2.5 Hieronder vindt u meer informatie. Waar relevant hebben we een onderscheid gemaakt tussen:
- websitebezoekers;
- (Contactpersonen) van leveranciers, klanten en prospecten, of andere personen waarvan de gegevens worden verwerkt in het kader van onze zakelijke activiteiten.

3. WAARVOOR WIJ UW GEGEVENS GEBRUIKEN

3.1 Ik ben een websitebezoeker

3.1.1 We verwerken uw persoonsgegevens alleen om legitieme zakelijke redenen. Deze redenen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
- het behandelen van vragen, verzoeken en klachten (bijvoorbeeld verzonden via het online contactformulier op de Site(s);

- het verzamelen van statistieken over het gebruik van de Site(s) ("web audience measuring");

- verbetering van de prestaties en het ontwerp van de Site(s)

3.2 Ik ben (een contactpersoon van) een leverancier, klant, prospect of enig andere persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt (bv. een bezoeker, zakelijk contactpersoon, e.d.)

3.2.1 We verwerken uw persoonsgegevens alleen om legitieme zakelijke redenen. Deze redenen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

- het naleven van onze wettelijke verplichtingen;
- beheer van klanten en leveranciers;
- bezoekersbeheer;
- order- en leveringsbeheer;
- facturering en boekhouding;
- het verstrekken van informatie over ons bedrijf, onze diensten en onze activiteiten;
- de goede organisatie van onze diensten (zoals dagelijkse zakelijke communicatie);
- marketing en verkoop;
- het behandelen van vragen, verzoeken en klachten;
- geschillenbeheer;
- public relations en perscontacten;
- statistieken en marktonderzoek;
- toegangscontrole;
- beveiliging;
- gezondheid en veiligheid (QHSE)

4. DE WETTELIJKE GRONDEN VOOR HET VERWERKEN VAN UW GEGEVENS

4.1 Ik ben een websitebezoeker

4.1.1 Wanneer u een bericht verzendt via het online contactformulier op onze Sites, worden persoonsgegevens in principe verwerkt ten behoeve van onze legitieme redenen (namelijk het belang om alle vragen, verzoeken en klachten die via dit formulier zijn verzonden, op de best mogelijke manier  af te handelen), behalve wanneer dergelijke belangen worden ondermijnd door uw belangen of fundamentele rechten of vrijheden die bescherming van persoonsgegevens vereisen.

4.2 Ik ben (een contactpersoon van) een leverancier,  klant, prospect of enig andere persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt (bv. een bezoeker, zakelijk contactpersoon, e.d.)


4.2.1 We verwerken uw persoonlijke gegevens voor de bovengenoemde doeleinden:
- indien nodig voor het uitvoeren van contracten waarbij u partij bent of om stappen te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract;
- indien nodig om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;
- voor de legitieme belangen van het bedrijf en/of van een derde partij, inclusief (maar niet beperkt tot) onze zakelijke activiteiten, klanten- en leveranciersbeheer, enz., behalve wanneer dergelijke belangen worden ondermijnd door uw belangen of fundamentele rechten of vrijheden die bescherming van persoonsgegevens vereisen.

4.2.2 Als we de wettelijke verplichting hebben om uw vrijwillige, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige toestemming te verkrijgen om uw persoonlijke gegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken (bijvoorbeeld specifieke direct marketing- of marktonderzoeks-activiteiten), zullen wij uw gegevens alleen verwerken voor dergelijke doeleinden in die mate dat wij een dergelijke toestemming van u hebben verkregen.

 


5. UW RECHTEN
5.1 U hebt verschillende rechten met betrekking tot de informatie die wij over u bewaren. We informeren u dat u het recht hebt om:
• een bevestiging te krijgen dat we uw persoonlijke gegevens verwerken en een kopie aan te vragen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren;
• te vragen dat we de persoonlijke gegevens die we over u hebben, bijwerken of dat we persoonlijke gegevens corrigeren waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig zijn;
• te vragen dat we persoonlijke gegevens die we over u hebben verwijderen, of de manier beperken waarop wij dergelijke persoonlijke gegevens gebruiken als u van mening bent dat er geen (of niet langer een) wettelijke basis voor ons is om deze te verwerken;
• uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens (voor zover deze verwerking op toestemming is gebaseerd) in te trekken;
• een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die u van ons hebt ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat en om dergelijke persoonlijke gegevens aan een andere partij door te geven (voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming of een contract);
• bezwaar te hebben tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens waarvoor wij legitiem belang als juridische basis gebruiken, in welk geval wij de verwerking zullen staken tenzij we dwingende legitieme redenen hebben voor de verwerking.

5.2 Om uw rechten uit te oefenen, kunt u ons een verzoek sturen met vermelding van het recht dat u wenst uit te oefenen, door ons een e-mail te sturen naar  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
U kunt deze contactgegevens ook gebruiken als u een klacht bij ons wilt indienen met betrekking tot uw privacy.

5.3 Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens hebben verwerkt of met de manier waarop wij een verzoek, dat u bij ons hebt ingediend betreffende uw privacy, hebben behandeld, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit ("DPA") in uw rechtsgebied. Neem contact met ons op als u naar de juiste gegevensbeschermingsautoriteit wilt worden geleid.

6. HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN

6.1 Ik ben een websitebezoeker
6.1.1 Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verkrijgen wanneer u de Site(s) en haar diensten gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u het contactformulier op de Site invult.

6.1.2 De Sites gebruiken ook cookies om statistieken te verzamelen over de bezoeken aan de Sites om de prestaties en het ontwerp te verbeteren. Raadpleeg het cookie beleid voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en hoe u deze kunt beheren.
6.2 Ik ben (een contactpersoon van) een leverancier, klant, prospect of enig andere persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt (bv. een bezoeker, zakelijk contactpersoon, e.d.)

6.2.1 Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verkrijgen in het kader van de uitvoering van onze zakelijke activiteiten.

6.2.2 We kunnen dergelijke persoonlijke gegevens verkrijgen omdat u ze aan ons verstrekt (bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen ...), omdat anderen deze aan ons geven (bijv. Uw werkgever of externe dienstverleners die wij gebruiken in het kader van onze zakelijke activiteiten) ) of omdat ze openbaar beschikbaar zijn.

6.2.3 Wanneer we persoonlijke gegevens van externe partijen verkrijgen, doen we redelijke inspanningen om contractuele clausules met deze partijen aan te gaan die hen verplichten de wetgeving inzake gegevensbescherming te respecteren. Dit kan gedaan worden door deze partij te verplichten u alle nodige informatie te verstrekken of - indien nodig - uw toestemming te verkrijgen voor het verwerken van de persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze GDPR Privacyverklaring.

7. DE GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

7.1 Ik ben een websitebezoeker
7.1.1 De belangrijkste persoonlijke gegevens die we via onze Site(s) verzamelen, zijn de gegevens die u moet invullen wanneer u contact met ons opneemt via het online contactformulier.
De volgende gegevens worden verzameld via dit formulier: aanvraagtype, naam, bedrijf, telefoonnummer, e-mailadres, adres en de inhoud van uw bericht.
7.2 Ik ben (een contactpersoon van) een leverancier, klant, prospect of enig andere persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt (bv. een bezoeker, zakelijk contactpersoon, e.d.)

7.2.1 De persoonlijke gegevens die we verzamelen of verkrijgen, kunnen onder meer zijn:
- identificatiegegevens (bijvoorbeeld naam, adres (privé / werk), telefoonnummer (privé / werk), e-mailadres (privé / werk), land van verblijf, enz;
- elektronische identificatiegegevens (bijvoorbeeld IP-adressen, browsertype, cookie-identificaties, ...);
- gegevens over welke producten en diensten u bestelt;
- camerabewakingsbestanden;
- gegevens over hoe u met ons communiceert (bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt) en andere soortgelijke informatie8. BEKENDMAKING VAN UW GEGEVENS
8.1 We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze gelieerde bedrijven of derde partijen die diensten aan ons verlenen en die redelijkerwijs toegang vereisen tot persoonlijke gegevens die betrekking hebben op u, voor een of meer van de doeleinden die worden beschreven in de sectie 'Waarvoor wij uw gegevens gebruiken' hierboven. 
De volgende externe partijen kunnen bijvoorbeeld betrokken zijn:
- externe serviceproviders waarop we vertrouwen voor verschillende zakelijke services;
- wetshandhavingsinstanties in overeenstemming met de relevante wetgeving;
- externe professionele adviseurs (bijvoorbeeld advocaten of consultants van het bedrijf).
Als ons bedrijf een joint venture aangaat met of wordt verkocht aan of gefuseerd met een andere zakelijke entiteit, kan uw informatie worden bekendgemaakt aan onze nieuwe zakelijke partners of eigenaren.
Wanneer we persoonlijke gegevens delen met derde partijen die als een gegevensverwerker optreden, zullen we met deze verwerkers gegevensverwerkingsovereenkomsten sluiten met alle verplichte elementen zoals vereist op grond van artikel 28 van de AVG.

8.2 Houd er rekening mee dat sommige ontvangers van uw persoonlijke gegevens waarnaar hierboven wordt verwezen mogelijk zijn gevestigd in landen buiten de Europese Economische Ruimte waarvan de wetgeving mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming biedt. Wanneer we uw persoonlijke gegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte waarvan de wetgeving mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming biedt, zullen we passende voorzorgsmaatregelen treffen, zoals EU-standaardcontractbepalingen (art.46.2 (b) GDPR). De Lawter entititeiten hebben ook een intragroepovereenkomst met dergelijke clausules gesloten.

8.3 Als u meer informatie wilt over de juiste voorzorgsmaatregelen die we hebben genomen of een uittreksel van de bepalingen van de intragroepovereenkomst die voor u relevant zijn, kunt u ons contacteren door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

8.4 In het algemeen nemen we alle stappen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met deze GDPR-privacyverklaring worden behandeld.
Wij behouden ons het recht voor om uw persoonlijke informatie vrij te geven, zoals vereist door de wet, of wanneer wij menen dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel, een verzoek van een toezichthouder of een ander juridisch proces dat aan ons wordt betekend .

9. VEILIGHEID VAN UW GEGEVENS
9.1 Wij hanteren strikte technische en organisatorische (beveiligings) maatregelen om uw informatie te beschermen tegen toegang door onbevoegden en tegen onwettige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging en schade, zowel online als offline.
Deze maatregelen omvatten:
• training aan relevant personeel om ervoor te zorgen dat zij op de hoogte zijn van onze privacyverplichtingen bij het omgaan met persoonlijke gegevens;
• vertrouwelijkheidsverklaringen;
• administratieve en technische controles om de toegang tot persoonlijke gegevens te beperken op basis van 'need to know' (wachtwoorden);
• technologische beveiligingsmaatregelen, waaronder firewalls, encryptie- en antivirussoftware;
• back-up systemen;
• login-toegangsblokkering in geval van verlies of diefstal van apparaten;
• fysieke beveiligingsmaatregelen, zoals personeelsbatches om toegang te krijgen tot onze gebouwen.

9.2 Hoewel we passende beveiligingsmaatregelen treffen zodra we uw persoonlijke gegevens hebben ontvangen, is de overdracht van gegevens - vooral via internet (ook per e-mail) - nooit volledig veilig. We doen ons best om persoonlijke gegevens te beschermen, maar we kunnen de veiligheid van gegevens die aan ons of door ons zijn overgedragen niet garanderen.
We beperken de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot diegenen waarvan wij geloven dat ze redelijkerwijs in contact moeten komen met die informatie om hun werk uit te voeren.

10. BEWAARTERMIJN VAN UW GEGEVENS

10.1 Ik ben een websitebezoeker
10.1.1 Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden.

10.1.2 Als algemene regel geldt dat persoonsgegevens die zijn verkregen via het contactformulier op onze website gedurende een periode van 10 jaar worden bewaard.

Afhankelijk van de specifieke situatie en de toepasselijke nationale wetgeving, kunnen we uw persoonlijke gegevens echter voor een langere periode bewaren. Dit zal met name het geval zijn als een van de volgende perioden langer is: (i) zolang dit nodig is voor onze dagelijkse activiteiten; (ii) enige bewaringstermijn die wettelijk verplicht is; of (iii) het einde van de periode waarin rechtszaken of onderzoeken zouden kunnen plaatsvinden.

10.1.3 Voor meer informatie over de vervaldata van de cookies die op de Site(s) worden gebruikt, raadpleegt u het cookie beleid.
10.2 Ik ben (een contactpersoon van) een leverancier, klant, prospect of enig andere persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt (bv. een bezoeker, zakelijk contactpersoon, e.d.)

10.2.1 Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden.

10.2.2 Als algemene regel geldt dat bestanden in het kader van onze bedrijfsactiviteiten die persoonsgegevens kunnen bevatten (zoals contracten, bestellingen, correspondentie enz.) gedurende een periode van 10 jaar worden bewaard.
 Afhankelijk van de specifieke situatie en de toepasselijke nationale wetgeving, kunnen wij echter uw persoonlijke gegevens gedurende een langere periode bewaren. Dit zal met name het geval zijn als een van de volgende perioden langer is: (i) zolang dit nodig is voor onze dagelijkse activiteiten; (ii) enige bewaringstermijn die wettelijk verplicht is; of (iii) het einde van de periode waarin rechtszaken of onderzoeken zouden kunnen plaatsvinden.11. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
11.1 Geautomatiseerde beslissingen worden gedefinieerd als beslissingen over individuen die uitsluitend zijn gebaseerd op de geautomatiseerde verwerking van gegevens en die juridische gevolgen hebben die de betrokken personen aanzienlijk beïnvloeden.
11.2 In de regel zullen uw persoonlijke gegevens niet worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming. We baseren geen enkele beslissing over u uitsluitend op de geautomatiseerde verwerking van uw persoonlijke gegevens.

12. HOE KAN U ONS CONTACTEREN?
12.1 We hopen dat deze GDPR-privacyverklaring u helpt om de manier waarop wij uw gegevens verwerken beter te begrijpen en vertrouwen te hebben in de bescherming ervan. Als u verder nog vragen hebt over deze GDPR-privacyverklaring of deze Site in het algemeen, kunt u contact met ons opnemen door ons een e-mail te sturen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

13. WIJZIGINGEN AAN DEZE GDPR-PRIVACYVERKLARING
13.1 We kunnen deze privacyverklaring van GDPR van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Alle wijzigingen die we mogelijks in deze GDPR-privacyverklaring in de toekomst aanbrengen, worden op deze pagina gepubliceerd. Om u te informeren wanneer deze GDPR Privacyverklaring  werd gewijzigd, zullen we de revisiedatum boven aan deze pagina wijzigen. De nieuwe aangepaste of gewijzigde GDPR-privacyverklaring is van toepassing vanaf die revisiedatum.
Controleer regelmatig opnieuw om wijzigingen en toevoegingen te zien.